//

Fransızca’dan sözlüğümüze giren strateji terimi zihnimizde uyanan fikirlerin, hayatın gerçekliğinde karşılık bulmasına yardımcı olur.

Bu eğitim programıyla tüm sektörlerde her düzeyde yöneticiye hitap edecek yönetim tekniklerini öğrenerek, daha başarılı, daha profesyonel yönetim tarzı uygulamanız mümkün olacak. Stratejik yönetimin rekabet, etkileşim ve stratejik düşünme gibi temel kavramları ile başlayıp diğer kavramlarla ilişkisine değineceiz. İkinci bölümde stratejide amaçlar sistemini işliyoruz. Amaçların oluşum sürecinden ekonomik, bireysel ve örgütsel amaçlar gibi farklı amaçlara değineceksiniz.

Sonraki bölümlerde stratejide çevre ve yakın çevre analizini, farklı strateji alternatifleri ve portföy analizlerinin yanı sıra strajenin uygulanması ve değerlendirilmesi konularını kavrayacaksınız. Kurs sonunda rakiplerini analiz edebilen, küreselleşme kavramlarını tanıyan bireyler olarak iş dünyasındaki zorluklara göğüs gerebileceksiniz.

Stratejik Yönetim
  • Diploma
  • cpHomeCourseType
  • cpEducationTypeProfessional