//

Halkla İlişkiler, belirlenmiş hedef kitleleri etkilemek için hazırlanmış planlı, inandırıcı bir iletişim aracıdır. Halkla ilişkiler diğer pazarlama tekniklerinin tersine hedef kitleye dolaylı olarak ulaşır. Düzenlediği basın konferanslarıyla bir ürünü duyurur, hazırladığı basın bülteniyle medyada haber çıkarır, Swot analiziyle markanın gelecekteki iletişim planını hazırlar, müşteriyle ilişkisini sıcak tutar.

Basit bir iş gibi görünsede uzun mesai saatleri, ikna kabiliyeti ve kendini adamayı gerektirir. Bu eğitim boyunca halkla ilişkiler kavramını tüm boyutuyla sunuyoruz. Kurs sonunda Swot analizi yapabilmeyi, basin bülteni yazabilmeyi, CRM ve medya ile ilişkilerde temel yöntemleri, bir krizi görebilmeyi ve aksiyon alabilmeyi öğreneceksiniz. Ayrıca tüm ilgili konular Belçika ve Hollanda’nın uzaktan eğitim alanında önde gelen eğitim kurumundan Türkçe destekli olarak sunulmaktadır.

Halkla İlişkiler
  • Diploma
  • cpHomeCourseType
  • cpEducationTypeProfessional