//

Rekabet üstünlüğünü sağlamak için değişimlere uyum sağlamak kaçınılmazdır. Değişimi ve çalışanlar üzerindeki etkisi görerek motivasyonu ve uyumu sağlayabilmek kurumsal gücü artırır.

Kurumlar değişir, rekabet koşulları, müşteriler değişir ve bu dinamik ortam içinde kurumların bazen kendilerine yönelik bir yenilenme, iç dimamiklerini daha iyi anlayarak somut adımlar atabilme ihtiyacı belirir. Yeniden yapılandırılmalarda, organizasyonel değişiklik, özelleştirme ya da küresel değşiklik. Nedeni ne olursa olsun bir kurumun vizyon, hedef ve stratejilerinizi destekleyecek kurum kültürünü oluşturması ve değişim sırasında bu kültürün çalışanlar arasında korunmasını sağlaması değişimi en hızlı ve en az zararla atlatabilmesine yardımcı olur.

Yönetici ve çalışan etkinliğini sağlamlaştırarak etkili organizasyonlar kurmak mümkün. Bu eğitimle değişimi doğru aksiyon planlarıyla başarıya dönüştürmeyi öğreneceksiniz. Ayrıca tüm ilgili konular Belçika ve Hollanda’nın uzaktan eğitim alanında önde gelen eğitim kurumundan Türkçe destekli olarak sunulmaktadır.

Değişim Yönetimi
  • Diploma
  • cpHomeCourseType
  • cpEducationTypeProfessional